Τα εξαρτήματα ελατού χυτοσιδήρου κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ545:2010.

Φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση με εποξειδική βαφή σύμφωνα πάντα με το πρότυπο ΕΝ545 και την πιστοποίηση  ISO 2531:2009.

Τα εξαρτήματα με φλάντζες χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει συνεργασία του ελατού χυτοσιδήρου με άλλα υλικά κατά μήκος του δικτύου.  (π.χ από ελατό χυτοσίδηρο σε χάλυβα)

Έχουν εύκολη, γρήγορη και οικονομική εφαρμογή καθώς επίσης υπάρχει πλήρης γκάμα για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων.

Οι φλάντζες είναι είτε ελεύθερες (τρελές) είτε σταθερές.

Το εύρος των διαμέτρων που καλύπτεται είναι από DN40 mm έως και DN2000 mm.