Οικονομία Αποτελεσματικών Πόρων

  • ανακύκλωση πόρων
  • αντιμετώπιση αποβλήτων

Κυκλική Οικονομία: Μία Αειφόρα και υπεύθυνη αντιμετώπιση των αποβλήτων

Μια τεράστια πρόκληση παρουσιάζεται στα πλαίσια ενός θέματος που γνωρίζουμε όλοι πόσο ανησυχητικό είναι, και αφορά τη διογκούμενη συσσώρευση αποβλήτων και τη συνεχή μείωση των  φυσικών πόρων. Είτε ως καταναλωτές είτε ως επιχειρήσεις, πρέπει να κινηθούμε προς μια Νέα Οικονομία. Η Saint-Gobain, με παρουσία σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής υλικών, δεσμεύεται στην Κυκλική Οικονομία λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας ολόκληρο τον Κύκλο ζωής του προϊόντος.

Σε κατεύθυνση προς μια οικονομία αποτελεσματικών πόρων!

Τα δεδομένα είναι απλά: υπάρχει έλλειψη φυσικών πόρων. Κάθε χρόνο, η ανθρωπότητα καταναλώνει περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει ο πλανήτης. Η πραγματικότητα απαιτεί από εμάς να επανεξετάσουμε το πως παράγουμε και το πως καταναλώνουμε. Προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει οι επιχειρήσεις να αποφασίσουν να κινηθούν από μια γραμμική λογική σε μια κυκλική λογική, αλλάζοντας τον τρόπο που λειτουργούν.

Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη για Κυκλική Οικονομία σε όλους τους τομείς. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τη Saint-Gobain να κάνει τη διαφορά, όπως αναφέρει ο Διευθυντής Κυκλικής οικονομίας Xavier Meyer.

Ξέρατε ότι;

Γύψος, γυαλί και χυτοσίδηρος είναι υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν ατελείωτα!

Η καταπολέμηση των αποβλήτων, μια οικολογική πρόκληση!

Ο τομέας των κατασκευών απέχει πολύ από την κορυφή, όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη, αφού καταναλώνει τεράστια ποσότητα πόρων και δημιουργεί πολλά απόβλητα.
Το 40% των παγκόσμιων πόρων χρησιμοποιείται στην κατασκευή υλικών, με κυριότερο την άμμο για την παραγωγή τσιμέντου. Μόνο ο τομέας αυτός παράγει το 40% των στερεών αποβλήτων στον κόσμο. Ο καθένας που ασχολείται με οικοδομικές εργασίες στο σπίτι μπορεί εύκολα να το καταλάβει αυτό. Σημαντική ποσότητα υλικού χάνεται γιατί υπάρχουν περισσότερες ποσότητες από τις απαιτούμενες, γίνεται κακή εγκατάσταση, είναι δύσκολη η πρόσβαση στα κέντρα ανακύκλωσης κλπ.  Και η κατασκευή αυτών των υλικών εξαρτάται από τους εξαντλημένους φυσικούς πόρους.

Μια απάντηση είναι το να χτίζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Από αυτή την άποψη, η Saint-Gobain προσφέρει πολλές λύσεις για ελαφριές κατασκευές, οι οποίες αποτελούν ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές κατασκευές από τούβλο ή αυτές τις ογκώδεις τσιμεντένιες κατασκευές, προκειμένου να αποφέρουν σαφή και άμεσα οφέλη ως προς τη μείωση χρήσης των φυσικών πόρων, καθώς και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και πολλές άλλες πιθανές χρήσεις των κτιρίων, οι οποίες είναι πιο ευέλικτες και εύκολα προσαρμόσιμες στους μεταβαλλόμενους τρόπους ζωής των ανθρώπων.

Η σημερινή πρόκληση είναι να κατορθώσουμε να κατασκευάσουμε ή να ανακαινίσουμε αποτελεσματικότερα έναν μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων, με λιγότερα υλικά, μειώνοντας ταυτόχρονα την δημιουργία αποβλήτων. Τα Οικολογικά και Οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγάλα.