Ασφάλεια και Υγιεινή

 

Ο Όμιλος Saint-Gobain και η εταιρεία μας, Saint-Gobain Hellas έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητά της την Ασφάλεια και την Υγιεινή των εργαζομένων της, αλλά και των συνεργατών της και έναν πολύ φιλόδοξο, αλλά επιτεύξιμο στόχο για Μηδενικά ατυχήματα και εργασιακές ασθένειες, καθώς και για Μηδενικά ατυχήματα και επιπτώσεις στο περιβάλλον από το σύνολο των δραστηριοτήτων της .

Στα πλαίσια αυτά, η τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των Εταιρικών Κανόνων και Διαδικασιών, καθώς και των Βέλτιστων Κωδικών Πρακτικής είναι αδιαπραγμάτευτη και ευθύνη όλων των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται Συστήματα Διαχείρισης με μετρήσιμους δείκτες, ένας εκ των οποίων αποτελεί η ‘Πυραμίδα Ασφάλειας’, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά η εξέλιξη της εφαρμογής των Πλάνων Δράσης, αλλά και των αποτελεσμάτων της.

Η παρουσία των ‘0’ στην κορυφή και στα ανώτερα επίπεδα της ‘Πυραμίδας’ δηλώνει πως όχι μόνο δεν έχουν παρουσιαστεί σοβαρά ατυχήματα, αλλά ούτε και μικρής έκτασης που να απαιτείται απουσία από την εργασία ή ειδική περίθαλψη και υποστήριξη (γρατζουνιές, μικροχτυπήματα κλπ).

Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού στη βάση της ‘Πυραμίδας’ δηλώνει τις αναφορές που γίνονται από όλους τους εργαζόμενους, σχετικά με ανασφαλείς συνθήκες και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατύχημα ή αντίστοιχα σωστές συμπεριφορές και δράσεις που ενισχύουν την επαγρύπνηση και την ευαισθησία στα θέματα της Ασφάλειας και της Υγιεινής.

Μέσω αυτών των αναφορών, επιδιώκεται η βελτίωση των συμπεριφορών, των συνθηκών εργασίας και η ελαχιστοποίηση ή/και εξαφάνιση των όποιων ανασφαλών καταστάσεων, αλλά συγχρόνως και η συνεχής εγρήγορση όλων των εργαζομένων στην εταιρεία, έτσι ώστε η πρόληψη να αποτελεί πάντα τη σωστή προσέγγιση στα θέματα Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Άλλωστε αυτό που πάντα ισχύει και τονίζεται είναι πως «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό, που να μην μπορούμε να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο και τους κατάλληλους πόρους για να γίνει με ασφάλεια»