Καμπάνια με θέμα την ανακαίνιση των Eυρωπαϊκών κτιρίων

Η Saint- Gobain υποστηρίζει το BUILD UPON, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, η οποία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου. Υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 , που διοργανώνεται από τις επιτροπές Green Building σε 13 χώρες, οργανισμούς της βιομηχανίας πράσινων κτιρίων σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό τους δίκτυο, του οποίου η Saint-Gobain είναι εταίρος . Το BUILD UPON έχει ως στόχο να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.000 οργανισμούς και την υποστήριξη των κυβερνήσεων , της βιομηχανίας και της κοινωνίας για την παροχή « εθνικών στρατηγικών ανακαίνισης " – μακροπρόθεσμων σχεδίων για το πώς θα ανακαινιστούν τα σπίτια και τα εμπορικά κτίρια με βάση τα υψηλότερα πρότυπα της ενεργειακής απόδοσης. Οι πρωτοβουλίες επικοινωνούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας RenoWiki και έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 80 σχετικές εκδηλώσεις.