ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

« ΣΑΙΝ ΓΚΟΜΠΑΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΓΥΨΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ -     IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2014 18η Εταιρική Χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014)  AΡ.M.A.E. 38037/01AT/B/07/264/00»                                                                                                                                                                                

Αρχεία: