Στεγανωτικά Bituver

Περιγραφή Προϊόντος

Η εταιρία Saint-Gobain Isover Italia που ανήκει στον όμιλο Saint-Gobain συγκαταλέγεται στους κυριότερους παραγωγούς ασφαλτικών μεμβρανών. Οι μεμβράνες αυτές παράγονται στο εργοστάσιο της Isover στο Chieti της Ιταλίας, κάτω από πολύ αυστηρούς ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την αμοιβαία συμβατότητά τους, τις μηχανικές ιδιότητες των οπλισμών και την ποιότητα των τελειωμάτων (τελικές επιφάνειες). Το εργοστάσιο του Chieti είναι πιστοποιημένο από το 1994 για το πρότυπο UNI EN ISO 9002 και από το 2004 για το πρότυπο UNI EN ISO 9001.

H γκάμα των προϊόντων Bituver περιλαμβάνει:

  • Ασφαλτικές μεμβράνες με επένδυση
  • Ελαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες
  • Πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες
  • Μεμβράνες κεραμοσκεπών
  • Ασφαλτικά διαλύματα, επαλειπτικά και σφράγισης αρμών 

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα  Βituver μπορείτε να βρείτε στο  φυλλάδιο "Κατάλογος Προϊόντων Βituver".

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεπτομέρειες Προϊόντος