Περιγραφή Προϊόντος

Το πλέγμα ενίσχυσης από υαλονήματα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικού σχεδιασμού, είναι ιδανικό ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη κατάλληλων μηχανικών αντοχών ικανών να ανταποκριθούν στις συνέπειες περιστασιακών χτυπημάτων ή επιφανειακών τάσεων, αποτρέποντας το σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη και εφαρμόζεται πάνω στα μονωτικά υλικά των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης weber.therm. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η τέλεια αντοχή στα αλκάλια ,ώστε να μην αλλοιώνεται με τον χρόνο από τα αλκάλια που περιέχονται πχ στο τσιμέντο. Η ύπαρξη επίστρωσης ασταριού (τύπου D) στην επιφάνεια εξασφαλίζει πρόσφυση ανώτερη σε σχέση με τα κοινά οικοδομικά υλικά.   

Συστάσεις

  • Θερμοκρασία χρήσης από +5°C έως +30 °C, μέγιστη σχετική υγρασία 90%.                                                                            
  • Τα παράπλευρα φύλλα πλέγματος ενίσχυσης πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10 cm. 
  • Το πλέγμα ενίσχυσης πρέπει να εφαρμόζεται πάντα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης του υλικού επιπέδωσης.        

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεπτομέρειες Προϊόντος