Η Saint-Gobain δεσμεύεται να μηδενίσει τις εκπομπές καθαρού άνθρακα μέχρι το 2050

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη και την οποία διατύπωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η Saint-Gobain υπέγραψε τη δέσμευση του Παγκόσμιου Συμφώνου να θέσει τον "Επιχειρηματικό στόχο για 1,5°C", δεσμευόμενη να φτάσει σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα όχι αργότερα από το 2050, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της αλλαγής του κλίματος που υποδηλώνουν ότι η δέσμευση αυτή είναι αναγκαία για τον περιορισμό των χειρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

H Saint-Gobain ανταποκρίθηκε σε μια παρότρυνση για δράση, που ενεργοποιήθηκε ύστερα από μια ευρεία κινητοποίηση των επιχειρήσεων, της κοινωνίας, των πολιτών και των ηγετών του ΟΗΕ, για να συμβάλει στη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας εντός 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η Saint-Gobain θα εργαστεί τώρα σε ενδιάμεσους στόχους και βήματα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών και των επενδυτικών κύκλων της.

Η Saint-Gobain σχεδιάζει, παράγει και διανέμει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων θερμικής μόνωσης που προωθούν την ενεργειακή απόδοση. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις θερμομονωτικές λύσεις, αντισταθμίζουμε τις εκπομπές CO2 που συνδέονται με την παραγωγή τους. Ο Όμιλος συμβάλλει ήδη σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αγορές της κατασκευής, των μεταφορών και της βιομηχανίας. Με αυτή τη δέσμευση, η Saint-Gobain πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα για να μειώσει τις δικές της επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το όραμα του 2050 είναι σημαντικό στη χάραξη της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επενδυτικής πολιτικής μας, καθώς και στους βιομηχανικούς στόχους, τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και τις στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων ", λέει ο Pierre-André de Chalendar, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Saint-Gobain.

Η Saint-Gobain δεσμεύεται ήδη να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 20% μεταξύ του 2010 και το 2025. Πολλές ενέργειες έχουν ήδη υλοποιηθεί για να υποστηρίξουν αυτόν τον Στόχο, ενώ επίσης, διάφοροι Δείκτες Αξιολόγησης έχουν τεθεί, όπως για παράδειγμα ένας για την ‘εσωτερική’ τιμή του Άνθρακα, ένας για τις Επενδύσεις, ένας για τα Ερευνητικά προγράμματα, έτσι ώστε να οδηγήσουν τις Επιχειρηματικές Αποφάσεις σε ‘λύσεις’ χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Saint-Gobain είναι επίσης μία από τις 127 εταιρείες παγκοσμίως που θα συμπεριληφθούν στο "Climate Change A List" που καθιερώθηκε από τον παγκόσμιο οργανισμό CDP.

Οι περιβαλλοντικοί της στόχοι για το 2025 έχουν επικυρωθεί από την πρωτοβουλία της Science-based Targets.