Θέσεις εργασίας

Η πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό της  Saint-Gobain έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους ένα εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούν να εκπληρώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικά την απόδοση με την ευεξία.  Βασικές προτεραιότητες  για τους εργαζόμενους αποτελούν η επαγγελματική κινητικότητα, η πολυμορφία στις ομάδες, η αφοσίωση και η ανάπτυξη των ταλέντων.

Αν  θέλετε να γίνετε μέλος αυτής της ομάδας, μπορείτε να στείλετε βιογραφικό : hr_greece@saint-gobain.com

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει ανοικτή θέση εργασίας.