Περιγραφή Προϊόντος

Το υπόστρωμα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ή προετοιμαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μια μόνιμη σύνδεση μεταξύ μονωτικής πλάκας και υποστρώματος είτε μέσω επικόλλησης είτε μέσω επικόλλησης και μιας επιπρόσθετης μηχανικής στήριξης.

Μηχανική στήριξη απαιτείται πάντα όταν το σχήμα του κτιρίου δημιουργεί υποπίεση ή τυρβώδη ροή αέρα ή η γεωγραφική θέση του κτιρίου βρίσκεται σε χώρο που πνέουν τακτικά ισχυροί άνεμοι (π.χ. αρχή πρανούς υψώματος κλπ).Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει διερεύνηση κατά την μελέτη της μεθόδου και του αριθμού των βυσμάτων της μηχανικής στήριξης ξεκινώντας από το ελάχιστο των 4 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο, μέχρι και (6, 8,10... τεμάχια/m²) ανάλογα με το πόσο εκτεθειμένη είναι η κατασκευή μας.              

Τα βύσματα τοποθετούνται σε σχήμα "Τ" όταν πρόκειται για συμπαγείς μονωτικές πλάκες όπως EPS & XPS, και σε σχήμα "W" όταν πρόκειται για ινώδεις μονωτικές πλάκες όπως αυτές από υαλοβάμβακα ή από πετροβάμβακα.

Τέλος, η επιλογή του κατάλληλου βύσματος πρέπει να γίνει ανάλογα και με το μονωτικό υλικό. Για παράδειγμα, κατά την χρήση μονωτικού υλικού από υαλοβάμβακα (που έχει μεγάλη σχετκά πυκνότητα) απαιτούνται βύσματα με μεταλλικό καρφί, ενώ για μονωτικά πχ EPS μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλαστικά. Σε κάθε περίπτωση, το καρφί πρέπει πάντα να είναι έχει ένα PVC στοιχείο για τη σωστή θερμική μόνωση της αγκύρωσης και την αποφυγή σχηματισμού θερμογέφυρας. Κατά την επιλογή τύπου βύσματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του υποστρώματος βάση της κατηγοριοποίησης κατά ETAG 014 σε μια από τις 5 κατηγορίες που καθορίζονται ως εξής: Α (σκυρόδεμα), Β (στερεά τούβλα), C (κούφια τούβλα), Δ (σκυρόδεμα πορώδες και ελαφρύ) και Ε (κυψελοειδές σκυρόδεμα & τούβλα).

Συστάσεις

  • Η τρύπα που ανοίγεται πρέπει να είναι 1 cm μεγαλύτερο από το μήκος του βύσματος που θα τοποθετηθεί στον τοίχο. 
  • Κάντε μία τρύπα σε ενιαίο μέγεθος και ίση με τη διάμετρο του βύσματος που θα χρησιμοποιηθεί.                                             
  • Μην χρησιμοποιείτε πλακάκια πάνω στους τοίχους με εξωτερική θερμομόνωση  πλην εκείνων που ενδείκνυται.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα τοιχώματα γύρω από την τρύπα έχουν καλή μηχανική αντοχή (συνιστάται ελάχιστη αντοχή 80 kPa, 250 kPa).
  • Ο αριθμός των βυσμάτων που θα εφαρμοστούν πρέπει να καθορίζονται κατά τη διάρκεια της μελέτης με βάση την πίεση στην οποία υπόκειται η πρόσοψη, με ιδιαίτερη αναφορά στον άνεμο. Είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο αριθμός τους στους πάνω ορόφους των κτιρίων, στις γωνίες κοντά στην πρόσοψη και τα παράθυρα των δωματίων.                                                              .

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεπτομέρειες Προϊόντος