Σχάρες SELECTA

Περιγραφή Προϊόντος

Γενικά

H SAINT-GOBAIN PAM σχεδίασε, εξέλιξε και κατασκεύασε τις σχάρες απορροής όμβριων υδάτων SELECTA ΜΑΧΙ και SELECTA 500 κλάσης C250  για περιπτώσεις εγκαταστάσεων όπου θέλουμε να τις τοποθετήσουμε στο πλαϊνό τμήματα δρόμων συνδυαστικά στο πεζοδρόμιο και το ρείθρο.

   

Η ανυψωμένη μπάρα που βρίσκεται ανάμεσα στο ρείθρο και το πεζοδρόμιο συγκρατεί τα μεγάλα φερτά υλικά εμποδίζοντας να φράξει το φρεάτιο. Οι επιφάνειες των ράβδων της σχάρας είναι σχεδιασμένες και προσανατολισμένες  με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν σε διάφορα σκουπίδια να φράσουν την σχάρα. Σε περίπτωση που θέλουμε να καθαρίσουμε το φρεάτιο η σχάρα SELECTA επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση με το πλήρες άνοιγμα της.  Η αντιολισθητική επιφάνεια προστατεύει τους πεζούς κατά την διέλευση τους. Οι εξωτερικές μπάρες της σχάρας στο τμήμα που βρίσκεται στο ρείθρο είναι κάθετα κατασκευασμένες ως προς την πορεία της κίνησης του δρόμου για την προστασία των ποδηλατών ενώ οι μπάρες στην εσωτερική μεριά είναι κατασκευασμένες κατά μήκος του δρόμου για να μεγιστοποιηθεί η απορροή υδάτων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα στην έκδοση SELECTA MAXI μέσω 3 κοχλιών να γίνει ρύθμιση του ύψους (έως και 50mm)  και της κλίσης της επιφάνειας που βλέπει προς τον δρόμο. Τέλος κατά το κλείσιμο της  ασφαλίζει αυτόματα μέσω εύκαμπτης ράβδου που απαιτεί εργαλείο για το άνοιγμα.

Κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ124 από ελατό χυτοσίδηρο και φέρουν μη τοξική βαφή με βάση το νερό. 

Σχάρες απορροής SELECTA MAXI

Η έκδοση MAXI χωρίζεται σε 3 κατηγορίες

Α) SELECTA MAXI A-profile  με ανυψωμένη μπάρα συγκράτησης.

Β) SELECTA MAXI T-profile χωρίς μπάρα συγκράτησης.

Γ) SELECTA MAXI T-profile με ανυψωμένη μπάρα συγκράτησης.

Διαστάσεις:

Μήκος x Πλάτος

Ύψος

Επιφάνεια Απορροής

mm

mm

dm²

750x640

225

10.1 →14.5

 

Σχάρες απορροής SELECTA 500

Η έκδοση MAXI χωρίζεται σε 3 κατηγορίες

Α) SELECTA 500 A-profile  με ανυψωμένη μπάρα συγκράτησης.

Β) SELECTA 500 T-profile χωρίς μπάρα συγκράτησης.

Γ) SELECTA 500 T-profile με ανυψωμένη μπάρα συγκράτησης.

Διαστάσεις:

Μήκος x Πλάτος

Ύψος

Επιφάνεια Απορροής

mm

mm

dm²

570x610

205

8.5 →9.8

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεπτομέρειες Προϊόντος

  • Κατηγορία: C250