Πλέγμα ενίσχυσης

Περιγραφή Προϊόντος

Το πλέγμα ενίσχυσης από υαλονήματα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικού σχεδιασμού, είναι ιδανικό ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη κατάλληλων μηχανικών αντοχών ικανών να ανταποκριθούν στις συνέπειες περιστασιακών χτυπημάτων ή επιφανειακών τάσεων, αποτρέποντας το σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη και εφαρμόζεται πάνω στα μονωτικά υλικά των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης weber.therm. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η τέλεια αντοχή στα αλκάλια ,ώστε να μην αλλοιώνεται με τον χρόνο από τα αλκάλια που περιέχονται πχ στο τσιμέντο. Η ύπαρξη επίστρωσης ασταριού (τύπου D) στην επιφάνεια εξασφαλίζει πρόσφυση ανώτερη σε σχέση με τα κοινά οικοδομικά υλικά.   

Συστάσεις

  • Θερμοκρασία χρήσης από +5°C έως +30 °C, μέγιστη σχετική υγρασία 90%.                                                                            
  • Τα παράπλευρα φύλλα πλέγματος ενίσχυσης πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 10 cm. 
  • Το πλέγμα ενίσχυσης πρέπει να εφαρμόζεται πάντα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης στρώσης του υλικού επιπέδωσης.        

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λεπτομέρειες Προϊόντος