Περιγραφή Προϊόντος

Β ά λ τ ε   χ ρ ώ μ α   π α ν τ ο ύ !!!!

Παράλληλα με τις εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής χρωματιστού επιχρίσματος, σε πολλές κοκκομετρίες, από μία τεράστια ποικιλία χρωμάτων. 'Ετσι, μετά την επίστρωση του τελικού επιχρίσματος δεν απαιτείται επιπλέον βαφή και άρα επιπλέον χρόνος και χρήματα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται συμπληρωματική χρήση χρώματος επένδυσης παράλληλα με τα έγχρωμα επιχρίσματα της θερμομόνωσης π.χ. σε περιπτώσεις άμοιρων τοιχοποιιών που δεν θα θερμομονωθούν ή ακόμα και εσωτερικά.

Το χρώμα είναι σε θέση να ικανοποιήσει κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση για κάθε γούστο και για αυτό δώστε φως και ενέργεια στο περιβάλλον στο οποίο ζείτε και συνδυάστε χρώματα με βάση το προσωπικό σας στυλ και τα υπόλοιπα υλικά του κτιρίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της WEBER ή τον προμηθευτή σας και να δείτε από κοντά τα χρώματα αυτά και τις κοκκομετρίες των επιχρισμάτων. Εμείς θα  φροντίσουμε για όλα τα άλλα: Τον ακριβή χρωματισμό του προϊόντος, την έγκαιρη παράδοση, την εγγύηση και την τεχνική υποστήριξη από ένα δίκτυο εξυπηρέτησης, μετά την πώληση.

Επικοινωνήστε μαζί μας