Πράσινη ταυτότητα (EPD) γυψοσανίδων Rigips

Οι γυψοσανίδες Rigips RB 12,5 (Απλή – Type A) – Rigips RF 12,5 (Πυράντοχη – Type DF) – Rigips RBI 12,5 (Ανθυγρή - Type H2) – Rigips RF 15 ((Πυράντοχη – Type DF) απέκτησαν Περιβαλλοντική ‘Ταυτότητα’ (EPD – Environmental Product Declaration) μετά από την συστηματική αξιολόγηση της συμπεριφοράς και επίδρασης τους, ως προς το περιβάλλον, στην διάρκεια όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των – Εξόρυξη, Παραγωγή, Διάθεση (LCA - Life cycle assessment),

Η αξιολόγηση LCA είναι η πιο πλήρης και επιστημονικά τεκμηριωμένη και βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 14025. Μέσω αυτής της πολύ απαιτητικής αξιολόγησης, είναι πια απόλυτα πιστοποιημένη η ποιότητα και η συμβατότητα των προϊόντων που παράγουμε στο Αιτωλικό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της Διεθνούς Κατασκευαστικής Κοινότητας (best practices).

Η Δήλωση/ταυτότητα προϊόντος EPD περιλαμβάνει πληροφορίες όπως για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, για την κατανάλωση ενέργειας που απαιτήθηκε, ακόμα και για την περιεκτικότητα σε χημικά που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον (ατμόσφαιρα, νερό, έδαφος).

Η πιστοποίηση των προϊόντων Rigips είναι μία ακόμη απόδειξη της εφαρμογής στην πράξη της Στρατηγικής Δέσμευσης του Ομίλου Saint-Gobain για την ‘Αειφόρο Δόμηση’ και την Προστασία του Περιβάλλοντος  - Ελαχιστοποίηση χρήσης των Φυσικών πόρων (Γύψος, Νερό, Ενέργεια) και επίπτωσης από τις δραστηριότητες μας (Environmental foot print).