Διήμερη ομιλία με θέμα Ακουστική - Ηχοαπορρόφηση

Σκοπός της ομιλίας μας με θέμα την Ακουστική-Ηχοαπορρόφηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2019, ήταν να αναδειχτούν οι επιπτώσεις του θορύβου στην ανθρώπινη επικοινωνία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και πως τελικά η διαχείριση του θορύβου στους εσωτερικούς χώρους εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ζήτημα για την καθημερινότητά μας.

Η παρουσίαση περιλάμβανε την διάκριση μεταξύ των ιδανικών και μη επιθυμητών ακουστικών σεναρίων και πως αυτά γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο. Μεγάλη σημασία  κατά τη διάρκεια του σύγχρονου σχεδιασμού των κτηρίων πρέπει να δίνεται όχι μόνο στον περιορισμό της διαρροής της ηχητικής ενέργειας στους παρακείμενους χώρους αλλά και στην διαχείριση των αντανακλάσεων στον χώρο όπου βρίσκεται η ηχητική πηγή.

Με αυτή την έννοια παρουσιάστηκαν οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης των αντανακλάσεων των ηχητικών κυμάτων και έγινε αντιληπτή η μεγάλη διαφορά των χώρων που έχουν γίνει ακουστικές επεμβάσεις μέσα από την χρήση απτών ηχητικών παραδειγμάτων. Το θεωρητικό σκέλος της παρουσίασης περιλάμβανε επίσης την περιγραφή των βασικών μεγεθών που ορίζουν την «ακουστική απόδοση» ενός χώρου καθώς και των ορίων των μεγεθών αυτών.

Η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της παρουσίασης αφορούσε στην περιγραφή των βασικών ηχοπορροφητικών υλικών, του τρόπου λειτουργίας τους με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, ενώ δόθηκε και η βασική διάκριση μεταξύ των βασικών εφαρμογών-επεμβάσεων ακουστικής διόρθωσης των χώρων αναλόγως των υλικών που μπορούν χρησιμοποιηθούν. 

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης αναλύθηκαν τα είδη και οι δυνατότητες των διαφορετικών λύσεων ηχοπορρόφησης που μπορεί να προσφέρει ο όμιλος SAINT- GOBAIN. Περιγράφηκαν λύσεις που συνεισφέρουν σε πολλαπλά επίπεδα στην αναβάθμιση της επίδοσης ενός χώρου.  Παράλληλα παρουσιάστηκαν παραδείγματα από έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπου η εφαρμογή των λύσεων και συστημάτων της Ecophon άλλαξε ριζικά την αισθητική και την ακουστική των χώρων όπου εφαρμόστηκαν.

Η σύνοψη της ημερίδας έγινε με την δέσμευση εκ μέρους μας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, υλικών και λύσεων με στόχο να υποστηρίξουμε όλους τους συνεργάτες μας αλλά και τους ενδιαφερόμενους στην επίλυση των προβλημάτων ακουστικής που τους απασχολούν σε οποιονδήποτε χώρο.