Σχεδιασμός Βιώσιμων Πόρων και Υλικών

  • klimatiki allagi saint gobain

Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων

Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση, το 2015 η Saint-Gobain δούλεψε πάνω στην Πολιτική της για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στόχος είναι να προωθηθεί η μετάβαση προς την Κυκλική οικονομία. Αυτό περιλαμβάνει μια τριπλή δράση: να υπάρχει το μεγαλύτερο δυνατό ανακυκλώσιμο περιεχόμενο στα υλικά, τη δημιουργία ελάχιστων δυνατών αποβλήτων στο χώρο εργασίας και την ανάκτηση των υπόλοιπων αποβλήτων. Η Saint-Gobain έθεσε ως στόχο τη μείωση κατά 50% των μη ανακτώμενων αποβλήτων μέχρι το 2025 συγκριτικά με τις αντίστοιχες επιδόσεις του 2010.

Προκειμένου να υποστηρίξει αυτήν την Πολιτική, η Saint-Gobain αναπτύσσει εργαλεία εντός της δραστηριότητάς της. Το εργαλείο SCORE, για παράδειγμα, διευκολύνει την εκτίμηση των επιδόσεων των προϊόντων του τομέα των οικοδομικών υλικών σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας. Λαμβάνει υπόψη πέντε κατηγορίες δεικτών, όπως η ενέργεια και το κλίμα, η υγεία και η κυκλική οικονομία.  Αυτό βοηθάει στον εντοπισμό ευκαιριών για εξελίξεις και καινοτομίες, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα που είναι πιο βιώσιμα ή να βελτιωθούν τα υπάρχοντα προϊόντα.

Η Saint-Gobain ενθαρρύνει επίσης τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ενστερνίζονται τη λογική της κυκλικής οικονομίας και την ευθύνη για το περιβάλλον. Το 2016, η Marie Combarieu, Διευθύντρια Ψηφιακής Επικοινωνίας & Marketing στη Saint-Gobain, δημιούργησε το Ecodrop, μια εφαρμογή που βοηθά τους εργολάβους. "Είχα μια διαίσθηση, κατάλαβα γρήγορα ότι οι εργολάβοι θεωρούν τη διαχείριση αποβλήτων ως ένα πολύπλοκο και δαπανηρό πρόβλημα. "

Σχεδιασμός βιώσιμων υλικών

Για να μειωθούν τα απόβλητα, τα προϊόντα πρέπει να βελτιωθούν στο στάδιο του σχεδιασμού, σκεπτόμενοι πάντα τα υλικά και εξετάζοντας τις χρήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στην «πόλη» του μέλλοντος. Η Δέσμευση μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα με παρατεταμένη διάρκεια ζωής για πιο βιώσιμη κατασκευή αλλά και να αντικαταστήσουμε την παλιά λογική της ‘Κατασκευής, Χρήσης, Απόρριψης’ με τη νέα, αυτής της «Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης».

Η Diane Maffre, Διευθύντρια Βιώσιμων Προϊόντων και Λύσεων στη Saint-Gobain, εξηγεί: "Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κυκλικής οικονομίας στην καινοτομία αποτελεί απάντηση στις μεγάλες περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτή, η πιο υπεύθυνη προσέγγιση, στοχεύει στο να μειώσει την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και τις μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες καθώς στο και να καταναλώνουμε πιο υπεύθυνα και πιο βιώσιμα".

Με τον πρωτοποριακό Οικολογικό σχεδιασμό, η Saint-Gobain επιδιώκει να κάνει τα κτίρια πιο ευέλικτα και προσαρμόσιμα ώστε να επιτρέπουν τη διαφοροποίηση, χωρίς να σπαταλούν πόρους. Σύμφωνα με τον Pierre-André de Chalendar: "Η πρόκληση είναι να κατασκευάσεις σωστά από την αρχή, χωρίς απόβλητα, και να εξεταστεί η απόρριψη στο τέλος ζωής τους από την αρχή, προκειμένου να διευκολυνθεί η θεωρία ενός κτιρίου ως ‘Τράπεζας Υλικών". Μερικά παραδείγματα όπως: η δυνατότητα αφαίρεσης του γυαλιού από ένα παράθυρο χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί το πλαίσιο, τοίχους ή οροφές που είναι αφαιρούμενα και εύκολα επαναχρησιμοποιήσιμα. Το να εστιάσουμε στην διαφοροποιημένη παραγωγή περιορίζει επίσης την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται στα εργοτάξια, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία Lean που προσφέρεται από την Placo, με γυψοσανίδες προκαθορισμένες στο σωστό μέγεθος. Και πάνω από όλα, να ανακαλύψουμε χρήσεις για τα κτίρια έτσι ώστε να τα βελτιστοποιήσουμε με την πάροδο του χρόνου και να κάνουμε δυνατό οποιονδήποτε μετασχηματισμό τους.