Κυκλική οικονομία για αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων

  • οικο-καινοτομία

Οικονομίες Κλίμακας και Νέες Επιχειρηματικές ευκαιρίες

Στο τέλος, Όλοι κερδίζουν: Η Εταιρεία που δημιουργεί αξία με την παραγωγή περισσότερων ωφέλιμων και καινοτόμων προϊόντων και οι πελάτες της που μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να καταναλώνουν τα προϊόντα αυτά με διαφορετικούς τρόπους.
«Με το να γίνονται μέρος του Κινήματος και να συμμετέχουν στην προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας, οι Εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, κατασκευής και συντήρησης", τονίζει η Diane Maffre, Διευθύντρια Διαχείρισης Βιώσιμων Πόρων.

Τους ανοίγει επίσης το δρόμο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τη δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης και Επιχειρήσεων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι νέες θέσεις εργασίας, νέες συμβάσεις και πολλές ωφέλιμες συνέργειες, διότι η ‘Βιώσιμη Καινοτομία’ συνεπάγεται μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων που δεσμεύονται για την Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Αλλά από που μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή μιας τέτοιας ιδέας;

Σκέψου σε τοπικό επίπεδο και βιώσιμα 

Η εξασφάλιση ενός καλού αποτελέσματος σε αυτή τη διαδικασία ξεκινά με την επιλογή των πρώτων υλών. Όπου είναι δυνατόν, αυτές πρέπει να προέρχονται από ανανεώσιμες ή ανακυκλωμένες ‘Α Ύλες και να μπορούν εύκολα να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Ο νέος ορυκτοβάμβακας της ISOVER που κατασκευάζεται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες αποτελεί ένα τέτοιο εξαιρετικό παράδειγμα.

Σκεπτόμενοι την Βιώσιμη Καινοτομία, σημαίνει επίσης πως οι Αποφάσεις και οι Δράσεις συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα της Εταιρείας, κάτι το οποίο ενσωματώνει την εκμετάλλευση των Τοπικών πηγών Ά Υλών και τις Βιώσιμες μεταφορές σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές - όπως η συμπίεση των ρολών υαλοβάμβακα – με τελικό σκοπό να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους.

Οι διαδικασίες παραγωγής και διανομής είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει να μεγιστοποιούν τη χρήση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων. Οι καινοτομίες στον τομέα των κατασκευών περιλαμβάνουν τη νέα υπηρεσία προκαθορισμένης κοπής Lean by Placo®, η οποία προσφέρει γυψοσανίδες συγκεκριμένου μήκους στο εμπόριο εκτός των βασικών διαστάσεων, βάση των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών αναγκών, μειώνοντας δραστικά τα απόβλητα στο εργοτάξιο.
"Ο Όμιλος Saint-Gobain είναι απολύτως προσηλωμένος στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων των εργοστασίων παραγωγής που δεν επανακτήθηκαν για ανακύκλωση, κατά 50% μέχρι το 2025", εξηγεί η Diane Maffre.
Η ‘χαμηλού-βάρους’ κατασκευή αποτελεί επίσης μία αξιοσημείωτη ανακάλυψη και ευκαιρία. Η Saint-Gobain συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση αυτής της ταχέως αναπτυσσόμενης τάσης με βάση την αρχή των ‘χαμηλού-βάρους’ προκατασκευασμένων κτιρίων που είναι εύκολα αποσυναρμολογούμενα, ανακυκλώσιμα και απαιτούν λιγότερους πόρους. Αυτά τα «ελαφρού τύπου» κτίρια τα οποία γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στις Τοπικές κοινωνίες, ανταποκρίνονται επίσης στις προκλήσεις της μείωσης της πυκνότητας των Αστικών Κέντρων και της μετάβασης σε μια Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το τέλος της προγραμματισμένης αχρήστευσης

Το τελικό «δομικό» στάδιο που απαιτείται για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων λύσεων και προϊόντων είναι η φάση της λήξης του κύκλου ζωής τους! Η προγραμματισμένη και αναμενόμενη ‘αχρήστευση’ τους είναι πλέον ξεπερασμένη. Η επιτακτική ανάγκη σήμερα είναι να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων και των συστημάτων μέσω της επανατοποθέτησης και της επαναχρησιμοποίησης. Από την άλλη πλευρά, η ανακύκλωση απαιτεί την ανάπτυξη νέων δικτύων συλλογής και τη δημιουργία ειδικών καναλιών όπως αυτά που προσφέρονται από την ISOVER Recycling και την Placo® για την ανάκτηση και την ανακύκλωση μονωτικών και γυψοσανίδων. Έτσι, μια νέα Οικονομία που βασίζεται σε νέες υπηρεσίες αναδύεται τώρα. Ο απώτερος στόχος είναι να δουλέψει ‘κυκλικά’ ο οποίος επανατοποθετεί τα υλικά που ανακτώνται από την κατεδάφιση στη γραμμή παραγωγής για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ας βεβαιωθούμε λοιπόν ότι τα σημερινά κτίρια είναι οι «Τράπεζες Ά Υλών» του Αύριο.

Η ‘Κυκλική Οικονομία’ αποτελεί πλέον μέρος του τρόπου ζωής μας, επειδή ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σημερινές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Μια πηγή δημιουργικότητας, εμπνέει νέες πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανακύκλωση για τη μετατροπή των αποβλήτων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μια διάσημη αλυσίδα καφέ ξεκίνησε πρόσφατα να εξαγοράζει τις χρησιμοποιημένες αλουμινένιες συσκευασίες καφέ για να κατασκευάσει ποδήλατα! Το αλουμίνιο είναι απεριόριστα ανακυκλώσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία όλων των ειδών των προϊόντων! Η δημιουργία νέων προϊόντων από παλαιωμένα προϊόντα είναι επίσης δυνατή χρησιμοποιώντας γυαλί, πλαστικό και χάλυβα, επειδή όλα αυτά είναι ανακυκλώσιμα, προσφέροντα μια πολύ μεγάλη πρόκληση στις ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης των εταιρειών για να αφήσουν τη φαντασία τους να δημιουργήσει!