Η Saint-Gobain Ιταλίας εγκαινιάζει νέα BIM βιβλιοθήκη στην εταιρική της ιστοσελίδα

Η Saint-Gobain στην Ιταλία έχει ξεκινήσει στην εταιρική της ιστοσελίδα την πρώτη BIM (Building Information Modeling) βιβλιοθήκη της χώρας στα πλαίσια των ολοκληρωμένων λύσεων της Saint-Gobain. O νέος κανονισμός για τις δημόσιες συμβάσεις προωθεί τη χρήση των BIM βιβλιοθηκών για δημόσια κτίρια και για έργα υποδομών. Αυτό το νέο εργαλείο θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου της δόμησης να αποφύγουν λάθη,  να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των σχεδίων τους. Το κάθε αντικείμενο μπορεί να επιλεγεί με βάση την εφαρμογή π.χ. σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς τοίχους, στέγες κλπ., τη λέξη-κλειδί (υαλοβάμβακας, γυαλί κλπ), το εμπορικό σήμα ή το επίπεδο άνεσης (θερμική, ακουστική , οπτική κτλ). Η πλατφόρμα BIM παρέχει επίσης μια πολύ λεπτομερή παρουσίαση των κατασκευαστικών λύσεων, όπως 2D και 3D γραφικές παραστάσεις, δελτία τεχνικών δεδομένων , πιστοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις που αυτές μπορούν να προσφέρουν .

Εξερευνήστε τη νέα ΒΙΜ βιβλιοθήκη με ένα κλικ