Η British Gypsum αναπτύσσει ένα ‘εργαλείο’ υπολογισμού των αποβλήτων γυψοσανίδας

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η British Gypsum έχει αναπτύξει ένα ‘εργαλείο’ για την εξέταση των φυρών των γυψοσανίδων με βάση ένα πληροφοριακό μοντέλο κατασκευαστικών προδιαγραφών.

Η καινοτομία αυτή προσδιορίζει σωστά τις φύρες, από τη φάση σχεδιασμού του έργου, ενθαρρύνοντας έτσι βιώσιμες πρακτικές δόμησης.

Το εργαλείο καθοδηγεί τους χρήστες για την επιλογή των κατάλληλων διαστάσεων γυψοσανίδας και  τους ενημερώνει για τις πιθανές επιλογές προμήθειας υλικών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ