Το ελληνικό λογισμικό της Saint-Gobain για τον υπολογισμό του Uw του παραθύρου

  • caluwin λογισμικό Saint-Gobain
  • caluwin λογισμικό Saint-Gobain
  • caluwin λογισμικό Saint-Gobain

Το λογισμικό Caluwin υπάρχει σε online έκδοση και σε εφαρμογή. Το Caluwin είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά.

Το λογισμικό διατίθεται ελεύθερα και είναι πολύ φιλικό για τον χρήστη. Είναι πιστοποιημένο από το ift Rosenheim για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας Uw του παραθύρου.

Το Caluwin δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει τα χαρακτηριστικά του δικού του παραθύρου -τυπολογία, διαστάσεις, προφίλ, υαλοπίνακα, αποστάτη υάλωσης- και να λαμβάνει αυτόματα την τιμή του Uw.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου ανάπτυξης ή όχι συμπυκνώσεων στο παράθυρο αλλά και υπολογισμού της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας.

Το Caluwin είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους μηχανικούς, τους κατασκευαστές παραθύρων, τους υαλοθέτες και φυσικά τους τελικούς χρήστες.