Απεριόριστη Ανακύκλωση Υλικών

  • ανακυκλωση
  • συστημα ανακυκλωσης

Υλικά που μπορούν να ανακυκλώνονται απεριόριστα

Πάντα θα υπάρχουν φύρες και απόβλητα μετά από μια οικοδομική εργασία, αλλά μπορεί να μειωθούν. Η ανακύκλωση και η επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία των υλικών και των προϊόντων από την αρχική υλοποίηση ή/και την ανακαίνιση ή αποξήλωση των κατασκευών είναι εφικτά. Ο σύγχρονος εξοπλισμός και οι αναβαθμισμένες βιομηχανικές επεξεργασίες επιτρέπουν την αντικατάσταση των φυσικών πρώτων υλών με ανακυκλωμένα υλικά. Η Saint-Gobain εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες αυτές στην παραγωγή γυαλιού, χυτοσιδήρου και γύψου.

Η άμμος είναι ένας φυσικός πόρος που καθίσταται όλο και πιο σπάνιος. Με την ανάκτηση του σπασμένου γυαλιού από τα απόβλητα, παράγονται υαλοθραύσματα. Αυτό το υαλόθραυσμα μπορεί να αντικαταστήσει την άμμο στην κατασκευή γυάλινων προϊόντων, αρχιτεκτονικού γυαλιού, υαλοπινάκων για τα αυτοκίνητα και ορυκτοβάμβακα.

Για τη χύτευση των σωλήνων, μια ‘δευτερεύουσα’ διαδικασία τήξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η οποία επιτρέπει τη σύντηξη του επαναχρησιμοποιημένου σιδήρου και του χυτοσιδήρου.

Συλλογή αποβλήτων για τη δημιουργία νέων υλικών

Σε πολλές χώρες, η Saint-Gobain προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάκτησης των απόβλητων από τους πελάτες της. Αυτό ‘επιτρέπει’ να μετατραπούν τα απόβλητα ενός πελάτη, σε πρώτες ύλες ενός άλλου πελάτη!

Το 2008, ο Όμιλος δημιούργησε στη Γαλλία, το πρώτο σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων με βάση το γύψο. Σήμερα, υπηρεσίες ανακύκλωσης γύψου παρέχονται και χρησιμοποιούνται σε 18 χώρες και εξελίσσονται για να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Στη Γαλλία, περίπου 50.000 τόνοι γύψου συλλέγονται και ανακυκλώνονται κάθε χρόνο μέσω της υπηρεσίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ PLACO’ - Placorecycling ©.

Εκτός από την «εσωτερική», εντός του κατασκευαστικού τομέα ανακύκλωση, (closed-loop recycling) θα πρέπει να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα "down cycling, μια πρακτική ανακύκλωσης που περιλαμβάνει την ‘προς τα κάτω αποσυναρμολόγηση’  ενός υλικού προς τα συστατικά του στοιχεία": Στη Νότια Αφρική, η Saint-Gobain Gyproc ανακυκλώνει τα απορρίμματα των γυψοσοβάδων από τα εργοστάσια της για να τα μετατρέψει σε λίπασμα. Μια λύση η οποία, εκτός από τη δραματική μείωση του όγκου των αποβλήτων, ωφελεί σε μεγάλο βαθμό την τοπική γεωργία και την παραγωγή τροφίμων. "Έχουμε αξιολογήσει τους καλύτερους τρόπους εκμετάλλευσης των απορριμμάτων γύψου μας και τώρα έχουμε μια λύση που ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και τα μετατρέπει σε βασικό συστατικό για λιπάσματα", λέει η Elsa Lazenby, Διευθύντρια Ασφάλειας Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων στη Gyproc.

Η κυκλική οικονομία εξαρτάται από τον τρόπο κατανάλωσης των ανθρώπων, από τις υποδομές και από το βιομηχανικό πλαίσιο, αλλά και από το νομικό πλαίσιο και τις συνθήκες διαχείρισης των αποβλήτων. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος προσαρμόζει την Πολιτική του σε τοπική βάση, ευρισκόμενος σε στενή και συνεχή επικοινωνία με κάθε περιοχή του κόσμου που δραστηριοποιείται.