Βιβλιοθήκη ΒΙΜ της Saint-Gobain

Η Saint-Gobain έχει κάνει ένα ακόμη βήμα όσον αφορά την υποστήριξη των πελατών στην χρήση  BIM (Βuilding Information Modelling - Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας) παρέχοντάς τους μια σειρά από συγκεκριμένα εργαλεία στην εταιρική ιστοσελίδα https://bimlibrary.saint-gobain.com/fr/France/home. Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί για την Ενεργειακή και Ποιοτική αναβάθμιση των Κατασκευών και τη συνεχή παροχή τεχνικών και κατασκευαστικών πληροφοριών και ως εκ τούτου, έχει δημιουργήσει την  βιβλιοθήκη αντικειμένων BIM της Saint-Gobain όπου συγκεντρώνει μια επιλογή από λύσεις που προσφέρουν τα διάφορα brands  του Ομίλου και είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς.

Το BIM  είναι μια νέα μέθοδος εργασίας για τον κατασκευαστικό κλάδο,  που προσφέρει μια ψηφιακή αναπαράσταση όλων των πληροφοριών  που συνδέονται με ένα έργο κατασκευής.

Η δημιουργία αυτών των ‘αντικειμένων’ (BIM objects & components) είναι το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας του Design Studio, εταιρείας υπεύθυνης  για την ανάπτυξη και την υποστήριξη μεγάλων έργων με BIM και των σχετικών με την κατασκευή, Ομάδων Ανάπτυξης του Ομίλου. Αυτή είναι μία ακόμη απόδειξη της δέσμευσης της Saint-Gobain να υποστηρίξει τους πελάτες στη χρήση των ψηφιακών πόρων και του μοντέλου BIM, το οποίο ήδη προκαλεί επανάσταση στην κατασκευαστική βιομηχανία.

 

Αυτή η πρωτοποριακή βιβλιοθήκη, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς, παρουσιάστηκε στους επαγγελματίες του χώρου στην έκθεση ΒΑΤΙΜΑΤ στο Παρίσι. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.