Παγκόσμια Εβδομάδα Πράσινης Δόμησης

"Μάθετε, εκπαιδεύστε και διαδώστε για την Πράσινη Δόμηση" ήταν το σύνθημα της Saint-Gobain, κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα Πράσινης Δόμησης 2017 (25 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου) που οργανώθηκε από το  Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινης Δόμησης, του οποίου η Saint-Gobain είναι  κορυφαίος συνεργάτης. 

Ο θεσμός αυτός  στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα Πράσινα Κτίρια, όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον κλάδο των κατασκευών, με τον φιλόδοξο στόχο να καταστούν όλα τα κτίρια "Μηδενικής Ενέργειας (Net Zero Energy Buildings)" έως το 2050. Η ιδέα για το κτίριο μηδενικής ενέργειας προέκυψε από την ανάγκη για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των παραγόμενων εκπομπών CO2 στον κτιριακό τομέα, καθώς και από την αντίληψη ότι τα κτίρια μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Saint-Gobain με την αφορμή αυτή, ξεκίνησε την δεύτερη ενότητα της ψηφιακής εκπαίδευσης με την ονομασία “Sustainable Habitat Hero”. Η εκπαίδευση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες της βιώσιμης κατασκευής και να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει για τον Όμιλο.