Η Saint-Gobain Κορυφαία Καινοτόμος Εταιρία

H Saint-Gobain αναγνωρίστηκε για  έβδομη συνεχή χρονιά ως μία από τις 100  πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο.

H  Clarivate Analytics  δημοσίευσε τη λίστα με τη σειρά κατάταξης των Κορυφαίων Παγκόσμια Καινοτόμων Εταιριών 2017. Για έβδομη φορά στη σειρά, συμπεριλήφθηκε ο όμιλος Saint-Gobain στις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες και ιδρύματα στον κόσμο με βάση τέσσερις μετρήσεις σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες: τον συνολικό αριθμό τους, τον  αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται ως αναλογία των κατατεθειμένων ευρεσιτεχνιών, το παγκόσμιο  πεδίο εφαρμογής τους και  την χρήση τους που εκτιμάται σε σχέση με τον αριθμό των έργων αναφοράς .

"Αυτή η αναγνώριση της ποσότητας, της ποιότητας και των επιπτώσεων των ευρεσιτεχνιών μας είναι η αναγνώριση της προτεραιότητας που έδωσε η Saint-Gobain στην Καινοτομία, στην 'Ερευνα και  την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Προκειμένου να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας νέες  και διαφοροποιημένες λύσεις, καταθέτουμε περισσότερα από 450 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάθε χρόνο, ενισχύοντας τη θέση μας στις αγορές", δήλωσε ο Armand Ajdari, Αντιπρόεδρος, στον τομέα  Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία της Saint-Gobain.

Ο τομέας ¨'Ερευνα & Ανάπτυξη" της Saint-Gobain υποστηρίζεται από 3.700 εργαζόμενους, ένα παγκόσμιο δίκτυο οκτώ Κέντρων Διεπιστημονικών Ερευνών και πολυάριθμες ειδικές μονάδες Ε & Α για ένα σύνολο επενδύσεων ύψους 438 εκατ. ευρώ το 2016. Με περισσότερα από 900 έργα Ε & Α το 2007 σε εξέλιξη, ο όμιλος Saint-Gobain διαθέτει μια πληθώρα καινοτομιών που του επιτρέπουν να ξεκινά πολλά νέα προϊόντα κάθε χρόνο. Ένα από τα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται σήμερα από τον Όμιλο δεν υπήρχαν πριν από πέντε χρόνια.

Εκτός από συγκεκριμένα έργα Ε & Α σε κάθε Δραστηριότητα, η Ομάδα Ε & Α υποστηρίζει, μέσω ειδικών προγραμμάτων, τις πολλές προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη εξειδίκευσης και έργων σε τρεις βασικούς τομείς:

•  Υλικά και διαδικασίες

•  Επιστήμες Δόμησης

• Ψηφιακός μετασχηματισμός και η συναφής τεχνολογία