Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Saint-Gobain-Χορηγία στην "Πρωτοβουλία για το Παιδί"

Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφοσιωμένο στην υπόθεση της προστασίας και της φροντίδας  παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο.

Η εταιρία μας, πιστή στις Αρχές και Αξίες του Ομίλου SAINT-GOBAIN και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συμμετείχε στη δημιουργία των νέων χώρων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ) στη Βέροια, που υλοποίησε ο Σύλλογος ‘Πρωτοβουλία για το παιδί παρέχοντας δωρεάν υλικά Ξηρής Δόμησης.
Ο νέος αυτός χώρος δίνει ξανά την ελπίδα σε βασανισμένα και κακοποιημένα παιδιά , προσφέροντας τους το ασφαλές καταφύγιο και τη φροντίδα που χρειάζονται για να μεγαλώσουν σωστά και να κοιτάζουν το μέλλον με αισιοδοξία.